Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)920100230100
dlažba42172603532211
živica136839345223718515314375983250
cementobetón1891300021110
panely500100021010
štrk1720403112301
povrch nespevnený320000000001
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadny z uvedených1740211800001
dobrý1401409482286685150153791003449
nerovný, zvlnený v priečnom smere1650330111110
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere1140213100000
súvislé výtlky1430302101202
prepadnuté, vystúpené koľajnice410000000201
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadna z uvedených18735247217272662122
dvojpruhová10563143717466677411467653246
trojpruhová36180404062011
štvorpruhová s deliacim pásom801720005220700
štvorpruhová s deliacou čiarou1261000110300
viacpruhová1290100010001
jednopruhová692341133625903
dvojpruhová jednosmerná740000021000
trojpruhová jednosmerná201000100000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nejde o zrážku s pevnou prekážkou34721204302121
strom2892622022201
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.952552166773825
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče50270112560323
zvodidlo912918323230724
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)511100110000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.10942420465671113
závory železničných priecestí700400100002
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)200011000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.40821706301102
reklamný pútač umiestnený samostatne520001100010