Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Prešovský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)32000000010000
dlažba307025208112020
živica13622829975130901123557381033390119
cementobetón95010002100000
panely52100000001010
štrk100004101111100
povrch nespevnený71002102000100
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadny z uvedených234004303313002
dobrý13562899876125901123257391003493112
nerovný, zvlnený v priečnom smere130113105000002
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere51002000001100
súvislé výtlky274117007013003
prepadnuté, vystúpené koľajnice21000001000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadna z uvedených1773991612705546120134
dvojpruhová1041165825012074111484734923275111
trojpruhová3817100905301002
štvorpruhová s deliacim pásom52306022010100010
štvorpruhová s deliacou čiarou3117080004000020
viacpruhová33000000000000
jednopruhová6225247208512321
dvojpruhová jednosmerná1830000015000000
trojpruhová jednosmerná30000003000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nejde o zrážku s pevnou prekážkou657112341120036142
strom234136205000110
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.78167274212544357
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče57136175010112047
zvodidlo8010331040223110266
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)20000002000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.79136442115846466
závory železničných priecestí43001000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)10000100000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.225314203102001
reklamný pútač umiestnený samostatne50001003100000