Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Košický krajKoš0102030405060708
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)101000000
dlažba2250036161
živica1154424165351731212599112
cementobetón831002011
panely000000000
štrk813100111
povrch nespevnený631011000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Košický krajKoš0102030405060708
žiadny z uvedených1713252211
dobrý11474291622917111925104108
nerovný, zvlnený v priečnom smere820211011
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere411001010
súvislé výtlky2235207005
prepadnuté, vystúpené koľajnice100100000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Košický krajKoš0102030405060708
žiadna z uvedených13766713511377
dvojpruhová817190151321201082488104
trojpruhová44264036023
štvorpruhová s deliacim pásom94822081010
štvorpruhová s deliacou čiarou30260031000
viacpruhová760000010
jednopruhová63347373081
dvojpruhová jednosmerná660000000
trojpruhová jednosmerná000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Košický krajKoš0102030405060708
nejde o zrážku s pevnou prekážkou2409056022
strom2342024128
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.551850613175
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče41165068123
zvodidlo36226211211
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.69111457124412
závory železničných priecestí702020003
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)100000001
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.1740104044
reklamný pútač umiestnený samostatne750002000