Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadne z uvedených1691144202455276
na jazdnom pruhu1260162286140149195102114112
na odstavnom pruhu1303331111
na krajnici75152170171005
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom511111000
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá000000000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku4089828113
na koľajniciach električky1330460000
mimo komunikácie2071026232727223240
na cestičke pre cyklistov000000000
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadne alebo žiadne z uvedených982118171127100114106104142
priechod pre chodcov16226462121188193
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)589136618105
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením401001200
železničné priecestie zabezpečené1112111401
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.7243401215322
zastávka električky, autobusu, trolejbusu5513173712030
čerpacia stanica pohonných hmôt24311025021
parkovisko41436954863120142513
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
Bratislavský krajBra0102030405060708
neprichádza do úvahy1422171301167156208123137159
nebezpečný náklad810202102
nadrozmerný náklad100001000
jazda so zvláštnym výstražným znamením520001002
jazda s právom prednosti v jazde401010011