Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Trenčianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadne z uvedených4312141515122
na jazdnom pruhu64915339782553327713854
na odstavnom pruhu19612000352
na krajnici33835030842
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom7301020100
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá0000000000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku17311030252
na koľajniciach električky0000000000
mimo komunikácie16131131762169499
na cestičke pre cyklistov1000000010
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadne alebo žiadne z uvedených61514446762155165615447
priechod pre chodcov5313360731074
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)29332221493
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením2200000000
železničné priecestie zabezpečené4200002000
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.429013431255
zastávka električky, autobusu, trolejbusu461107248563
čerpacia stanica pohonných hmôt10503010010
parkovisko13027613414619329
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
Trenčianský krajTre010203040506070809
neprichádza do úvahy81318652972980379017963
nebezpečný náklad4020000110
nadrozmerný náklad1000010000
jazda so zvláštnym výstražným znamením4101001100
jazda s právom prednosti v jazde0000000000