Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadne z uvedených6721693743651045211290
na jazdnom pruhu684812605826498191054728927829
na odstavnom pruhu9113111910146117
na krajnici3627545333052654220
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom3554744362
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá000000000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku147401317814152020
na koľajniciach električky21130000017
mimo komunikácie1694207193161206220184302221
na cestičke pre cyklistov1101121033
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadne alebo žiadne z uvedených6116982559615800910705855690
priechod pre chodcov85116284537315280129118
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)3065834295227214936
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením2342222173
železničné priecestie zabezpečené76114491691013
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.4097228423075476055
zastávka električky, autobusu, trolejbusu2665515461532283441
čerpacia stanica pohonných hmôt103241010711111911
parkovisko1729414149130156236151261232
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
neprichádza do úvahy862914227828131049130196712421053
nebezpečný náklad55854598115
nadrozmerný náklad710100113
jazda so zvláštnym výstražným znamením2354413213
jazda s právom prednosti v jazde1843013412