Tabuľka č.: 35 - Poskytnutie prvej pomoci za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Nitrianský krajNit01020304050607
nebolo treba poskytnúť41010200
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode132034130
inou osobou41012000
leteckou záchrannou službou10010000
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci66307910343
pozemným záchranným systémom00000000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť10010000
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Nitrianský krajNit01020304050607
nebolo treba poskytnúť14826831151782158091120
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode2742105132
inou osobou131137001
leteckou záchrannou službou120181011
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci536153799896244541
pozemným záchranným systémom62004000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť51012001