Tabuľka č.: 35 - Poskytnutie prvej pomoci za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Slovensko

Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nebolo treba poskytnúť589254183125
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode78855131091315
inou osobou647644186910
leteckou záchrannou službou611010210
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci62912155486681649698
pozemným záchranným systémom410000201
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť1603113440
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nebolo treba poskytnúť1233520991080111114821750131719101586
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode196273092743153015
inou osobou1871820221343232325
leteckou záchrannou službou70111121279810
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci4674605545484536604549659692
pozemným záchranným systémom53538661429
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť987131658101623