Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013 pre územný okres: Bratislava - 4, cesta č.: D2

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Bratislava - 4
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
0000535220001890121020006500213112311022317011111502130640
000103539800181410111000500211111611012111213A01305132300
0001613564000189012102010250021111111802113703213807131445
00013135645001814121020002800213114111814212110111153105130757
00011135650001813101020004300211111111813213130111112805131540
0002014580000181410102000500021111111151321351011A1808130533
00072116075001800010110000264000213114111023353130331122406131915
00087116100001814411110001995021111111101232213033A14708131848
0007911615000181310106000500211111111012212110331132607131145

Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013 pre územný okres: Bratislava - 4, cesta č.: 505

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Bratislava - 4
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
012411110002195712121140011100211111111012211021081511122109131800