Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013 pre územný okres: Turčianske Teplice, cesta č.: R3

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Turčianske Teplice
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
00155192000018131010512116000211111111023213110311111807131330

Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013 pre územný okres: Turčianske Teplice, cesta č.: 14

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Turčianske Teplice
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
001671140000383010110001350021151161801121104112708130100
00093116000037001010500015002115111110123112505131120
0012111639003800121010103000211211111011133011111406131730
0013112050003830121100044300213311118011313011112306131940

Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013 pre územný okres: Turčianske Teplice, cesta č.: 65

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Turčianske Teplice
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
0018711006000170004102000100021311111301121101A31409130700
00094110408061047131010100080021111111101321132505131330
0015111108370038301010100070021151111101121201A11307130720
00069110985001730A11102000120021151161071121303411604132319
0014611126000189010102100500021111111101121101111907131432
00058211342061947131011400135002135111110122131104213A011903131415
0006211135001104712121140011500211111131012212110111112503131301
00012111135506194712121020001200021811111101231211024131111501131200
00126111140000170010133000600211111111012111211A11706131455
000231116070017001010100030002231547115133114113001130500
00132111738001850843002100041111161803121312306132245
00183111830031047131211400175001111111110322121102413111209130750
0019511192000185084300050031111161101121171509131945
001921120000018141210200010000211111611012212110331112609130100

Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 30.09.2013 pre územný okres: Turčianske Teplice, cesta č.: 519

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Turčianske Teplice
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
0019411820003890121010003000213114111031211011132609131540
00044121350619571112101000950021311111101231213021121112602130630