Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trnavský krajTrn01020304050607
Celkom nehôd25978395124212422
porušenie povinnosti vodiča1283812341312910
Tj %49,448,730,866,754,257,137,545,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke30011010
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke106271133111257
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10001000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla11000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča215173032
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10000010
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou52000012
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní11000000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla10000010
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov52110100
nedovolená rýchlosť jazdy60198136572
Tj %23,224,420,525,52523,829,29,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam44166123142
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam50200120
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky113013310
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti4021355411
Tj %15,426,97,79,820,8194,24,5
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody249343410
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti1612012001
nesprávna jazda cez križovatku287871122
Tj %10,8920,513,74,24,88,39,1
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste206441122
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste70430000
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd11000000
nesprávny spôsob jazdy2510430143
Tj %9,712,810,35,904,816,713,6
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky2410430133
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky238191031
Tj %8,910,32,617,64,2012,54,5
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa188081001
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam20000020
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia20010010
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke20100010
nesprávne otáčanie a cúvanie156440100
Tj %5,87,710,37,804,800
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní10100000
- nebezpečné cúvanie125330100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby11000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10010000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch113121211
Tj %4,23,82,63,94,29,54,24,5
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky30010110
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)20011000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva50110111
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti10000010
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti11000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo32000010
nesprávne odbočovanie81112201
Tj %3,11,32,628,39,504,5
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy11000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo60112200
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami74110001
Tj %2,75,12,620004,5
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu74110001