Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trenčianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trenčianský krajTre010203040506070809
Celkom nehôd25940173043214326822
porušenie povinnosti vodiča122201212316716297
Tj %47,15070,6407550505042,631,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke4000111100
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke78117605412276
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie1000000100
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla2020000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča35740374451
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča1000000100
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou10205020010
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov7111030010
nedovolená rýchlosť jazdy6311764145574
Tj %24,327,541,22010043,835,715,610,318,2
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam509762105254
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam3100010010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky10100230310
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad1000010000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti58105507011128
Tj %22,42529,416,7021,9034,417,636,4
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody4052201011118
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti18533060010
nesprávne otáčanie a cúvanie254130003122
Tj %9,7105,9100009,417,69,1
- nebezpečné cúvanie5310000010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby8101000051
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby11001000361
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach1001000000
nesprávna jazda cez križovatku18403030341
Tj %6,91001009,409,45,94,5
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste16402030340
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1001000000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1000000001
nesprávny spôsob jazdy15403020231
Tj %5,81001006,306,34,44,5
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky14403010231
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1000010000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch13411032011
Tj %5105,93,309,414,301,54,5
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky3001010010
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1000000010
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)2000010001
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva7300012001
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti1100000000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom1010000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti1100000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo2200000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky10211011031
Tj %3,955,93,303,17,104,44,5
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa3111000000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1000000010
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke3000001020
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1000000001
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke2100010000
nesprávne predchádzanie9202000032
Tj %3,5506,700004,49,1
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo1001000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní4100000021
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe2100000010
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky2001000001
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky1000000010
nesprávne odbočovanie8101000132
Tj %3,12,503,30003,14,49,1
- neopatrné odbočovanie1000000010
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo7101000122