Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom nehôd345151274157162528
porušenie povinnosti vodiča1757316262281416
Tj %50,748,359,363,438,6505657,1
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke51012001
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1516813191961214
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám30020010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča71041100
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou30200001
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov114221110
nedovolená rýchlosť jazdy41140108027
Tj %11,99,3024,4140825
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam34100108024
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam10000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky75000002
nesprávne otáčanie a cúvanie2815045031
Tj %8,19,909,88,80123,6
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní21001000
- nebezpečné cúvanie102043010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby86000020
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby87001000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000001
nesprávna jazda cez križovatku269264032
Tj %7,567,414,670127,1
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste206163031
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste52101001
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava11000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti24021210000
Tj %707,429,317,5000
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody1900109000
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti50221000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami159104100
Tj %4,363,7076,300
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu159104100
nesprávny spôsob jazdy122261100
Tj %3,51,37,414,61,86,300
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky112261000
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch114312100
Tj %3,22,611,12,43,56,300
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke31200000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)10001000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva62111100
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo11000000
nesprávne predchádzanie105203000
Tj %2,93,37,405,3000
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10001000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní43100000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky21001000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo20101000
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr11000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky93011400
Tj %2,6202,41,82500
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa10001000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty20000200
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke21000100
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10000100
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia32010000