Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Žilinský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom nehôd44312214752732504418321316
porušenie povinnosti vodiča20653638616163561857
Tj %46,543,442,950,722,2503279,533,356,338,543,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1160301000100
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke16942529512133251646
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám200000010010
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla200000110000
- užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla100000000010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2341423331011
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov100000010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou320100000000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní200100000100
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov830401000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1354442612141773062
Tj %30,536,128,634,744,443,83415,916,7046,212,5
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa7136313231021010
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1200242000031
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke2210718301010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke1640121411011
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1200332130000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia320000010000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke321000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti120594183614140011
Tj %27,148,428,62411,118,82831,8007,76,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody95524100411120011
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti2570832320000
nedovolená rýchlosť jazdy641651313634427
Tj %14,413,135,717,33,79,4126,822,212,515,443,8
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam501341202523126
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu301011000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam320000000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky510000101101
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100100000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100000000100
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci100000010000
nesprávny spôsob jazdy2873514111230
Tj %6,35,721,46,73,712,522,35,66,323,10
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky2873514111230
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2350522521001
Tj %5,24,106,77,46,3104,55,6006,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2350522521001
nesprávna jazda cez križovatku2391211232200
Tj %5,27,47,12,73,73,146,811,16,300
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1670211131000
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste200000100100
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava521000001100
nesprávne otáčanie a cúvanie2340304820200
Tj %5,23,304012,5164,506,300
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní100100000000
- nebezpečné cúvanie1730203700200
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby300002010000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200000110000
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1640410103300
Tj %3,63,305,33,702016,79,400
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky110000000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)720100101200
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva520200000100
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100000001000
- neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti110000000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo410110001000
nesprávne odbočovanie1551012240000
Tj %3,44,17,103,76,349,10000
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy210010000000
- neopatrné odbočovanie410010020000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo100000010000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1031002220000