Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Banskobystrický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Celkom nehôd265518161313312172712371424
porušenie povinnosti vodiča12230474720261521465
Tj %4658,85043,830,853,864,510035,355,616,737,842,920,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke30000020100000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke9024253711241411232
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám40000020000101
- užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla10000010000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča245121230232111
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10000000010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou51000010000021
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov95100030000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti440033391083923
Tj %16,60018,823,123,12950029,62524,314,312,5
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody380013390073723
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti60020001010200
nedovolená rýchlosť jazdy4311023360523224
Tj %16,221,6012,523,123,119,4029,47,4255,414,316,7
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam318012260222213
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu10000000000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam20001000100000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky93010100201010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky222200150051015
Tj %8,33,925007,716,10018,58,307,120,8
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa61000000001004
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty30000000030000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000000000010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke30000010020000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam30100100000001
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia30100020000000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke21000010000000
- nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.10000010000000
nesprávny spôsob jazdy210112071030141
Tj %7,9012,56,315,4022,650011,102,728,64,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky160112061030110
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania50000010000031
nesprávne otáčanie a cúvanie181110150101421
Tj %6,8212,56,307,716,105,908,310,814,34,2
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní10000010000000
- nebezpečné cúvanie111000120101311
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby30100000100100
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby30010010000010
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000010000000
nesprávna jazda cez križovatku163030000012601
Tj %65,9018,8000003,716,716,204,2
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste133030000011500
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste20000000000101
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava10000000001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami130123010103101
Tj %4,9012,512,523,103,205,90252,704,2
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu130123010103101
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch112000010221300
Tj %4,23,900003,2011,87,48,38,100
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke10000000010000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)32000000001000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva72000010110200
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom10000000100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo20000000010100
nesprávne predchádzanie80111130000001
Tj %3012,56,37,77,79,70000004,2
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10010000000000
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní10000010000000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo20000100000001
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe20100010000000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo10100000000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky10001000000000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo20100010000000