Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Prešovský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Celkom nehôd42992302335191902455191733
porušenie povinnosti vodiča23948171323816494223720
Tj %55,752,256,756,565,742,110071,137,58043,133,341,260,6
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke70020101102000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke21043121122815793153620
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám52200000001000
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie10001000000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla20000001000001
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča337511004116223
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10000001000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou41000003000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov52100000011000
nedovolená rýchlosť jazdy972175650175021055
Tj %22,622,823,321,717,126,3018,920,8041,2029,415,2
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam671464430162011034
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu10000000000010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam205101100209010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky142012101101041
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať20000000100010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad10000000100000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10000000000010
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením10000000001000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti81113294034202356
Tj %18,912108,725,721,1037,88,303,933,329,418,2
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody62101292022201256
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti1912002012001100
nesprávny spôsob jazdy4553252160115041
Tj %10,55,4108,714,310,51006,702029,4023,53
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky4153251160112041
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania50000200003000
nesprávne otáčanie a cúvanie3810501008205124
Tj %8,910,916,702,9008,98,309,811,111,812,1
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní30000002000001
- nebezpečné cúvanie216100005104022
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby83200000100110
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby60201001001001
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach11000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch193112300410103
Tj %4,43,33,34,35,715,80016,720011,109,1
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky21000000100000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke20000100010000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy30010100000100
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)31000100000100
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva101012100200102
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke11000000000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti10000000100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo20100000000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1810001101100112
Tj %4,210,9002,95,301,14,20011,15,96,1
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa104000001100112
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty33000000000000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke11000000000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke11000000000000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam10000100000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia32001000000000
nesprávna jazda cez križovatku185013005102001
Tj %4,25,404,38,6005,64,203,9003
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste82010002101001
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste63001001001000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava30001002000000
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde10001000000000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad10000000001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami144310100101111
Tj %3,34,3104,305,3004,20211,15,93
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu144310100101111
nesprávne odbočovanie132130004100101
Tj %32,23,3130004,44,20011,103
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy10000000100000
- neopatrné odbočovanie31000002000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo10100000000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo71030002000001
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000000000100