Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Bratislavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom nehôd3423175593066311832
porušenie povinnosti vodiča152173516142819716
Tj %44,454,846,727,146,742,461,338,950
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke201100000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke11814321082513511
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám202000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla200010001
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1621132601
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča200101000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov100010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou700000412
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní200020000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla201000001
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov1111203112
- zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov100100000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti861021136151164
Tj %25,132,328222022,735,533,312,5
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody48578311932
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti38514534232
nedovolená rýchlosť jazdy52288695311
Tj %15,26,510,713,62013,616,116,734,4
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3814756528
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam511002001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky803110012
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie3454961432
Tj %9,916,15,315,3201,512,916,76,3
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní302000001
- nebezpečné cúvanie2752850331
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby100100000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby300011100
nesprávna jazda cez križovatku32013716113
Tj %9,4017,311,93,39,13,25,69,4
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2309604103
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste402010010
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava502102000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2463227121
Tj %719,443,46,710,63,211,13,1
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2463227121
nesprávne odbočovanie2227615100
Tj %6,46,59,310,23,37,63,200
- neopatrné odbočovanie201100000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo100001000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1725414100
- nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane201100000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1621724000
Tj %4,76,51,311,96,76,1000
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa100100000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1421623000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke100001000
nesprávny spôsob jazdy1000210313
Tj %2,9003,43,309,75,69,4
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1000210313
nesprávna jazda v jazdných pruhoch802402000
Tj %2,302,76,803000
- nesprávne prechádzanie medzi pruhmi602400000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu vodičom prechádzajúcim do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu100001000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu100001000