Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Trenčianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trenčianský krajTre010203040506070809
Celkom nehôd19528152342810245013
porušenie povinnosti vodiča9616119314713203
Tj %49,257,173,339,175507054,24023,1
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke3000111000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke5586303411182
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla2020000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča34640374451
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča1000000100
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou10205020010
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov7111030010
nedovolená rýchlosť jazdy6010754145474
Tj %30,835,746,721,7100505016,71430,8
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam478752105154
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam3100010010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky10100230310
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad1000010000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti29441050663
Tj %14,914,326,74,3017,90251223,1
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody20320010653
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti9121040010
nesprávna jazda cez križovatku18403030341
Tj %9,214,3013010,7012,587,7
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste16402030340
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1001000000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1000000001
nesprávne otáčanie a cúvanie17312000281
Tj %8,710,76,78,70008,3167,7
- nebezpečné cúvanie4210000010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby5101000030
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby7000000241
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach1001000000
nesprávny spôsob jazdy13303020221
Tj %6,710,701307,108,347,7
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky12303010221
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1000010000
nesprávne odbočovanie8101000132
Tj %4,13,604,30004,2615,4
- neopatrné odbočovanie1000000010
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo7101000122
nesprávne predchádzanie7102000031
Tj %3,63,608,7000067,7
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo1001000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní3100000020
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe1000000010
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky2001000001
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky1000000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky4101011000
Tj %2,13,604,303,610000
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa2101000000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke1000001000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke1000010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami4000010021
Tj %2,100003,60047,7
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu4000010021