Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Nitrianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom nehôd22486212941131420
porušenie povinnosti vodiča106381316177411
Tj %47,344,261,955,241,553,828,655
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke41002001
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke8733111114639
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám30020010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča61041000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou30200001
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov84111100
nedovolená rýchlosť jazdy3913098027
Tj %17,415,103119,5014,335
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3310098024
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam10000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky64000002
nesprávna jazda cez križovatku248263032
Tj %10,79,39,520,77,3021,410
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste196162031
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste41101001
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava11000000
nesprávne otáčanie a cúvanie2111043021
Tj %9,412,8013,87,3014,35
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní21001000
- nebezpečné cúvanie81042010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby54000010
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby66000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami148104100
Tj %6,39,34,809,87,700
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu148104100
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti120147000
Tj %5,404,813,817,1000
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody90036000
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti30111000
nesprávny spôsob jazdy101251100
Tj %4,51,29,517,22,47,700
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky91251000
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000100
nesprávne predchádzanie84202000
Tj %3,64,79,504,9000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní32100000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky21001000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo20101000
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr11000000
nesprávne odbočovanie71003120
Tj %3,11,2007,37,714,30
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy10001000
- neopatrné odbočovanie10000010
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo51002110
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky50010400
Tj %2,2003,4030,800
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty20000200
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000100
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10000100
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia10010000