Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Banskobystrický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Celkom nehôd194397131211241111711211116
porušenie povinnosti vodiča912145351714821164
Tj %46,953,857,138,52545,570,810036,447,118,252,454,525
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke20000020000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke6216232581381931
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám40000020000101
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča235121230222111
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou51000010000021
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov84100030000000
nedovolená rýchlosť jazdy4210023360523224
Tj %21,625,6015,42527,325045,511,827,39,518,225
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam307012260222213
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu10000000000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam20001000100000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky93010100201010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky212200140051015
Tj %10,85,128,6009,116,70029,49,109,131,3
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa61000000001004
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty30000000030000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000000000010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke20000000020000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam30100100000001
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia30100020000000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke21000010000000
- nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.10000010000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti210022130033322
Tj %10,80015,416,79,112,50017,627,314,318,212,5
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody180002130023322
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti30020000010000
nesprávny spôsob jazdy170112071020021
Tj %8,8014,37,716,7029,2100011,80018,26,3
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky140112061020010
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania30000010000011
nesprávna jazda cez križovatku163030000012601
Tj %8,27,7023,1000005,918,228,606,3
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste133030000011500
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste20000000000101
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava10000000001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami130123010103101
Tj %6,7014,315,42504,209,1027,34,806,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu130123010103101
nesprávne otáčanie a cúvanie81000120101020
Tj %4,12,60009,18,309,109,1018,20
- nebezpečné cúvanie61000110101010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10000000100000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10000000000010
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000010000000
nesprávne predchádzanie60111120000000
Tj %3,1014,37,78,39,18,30000000
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10010000000000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo10000100000000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe20100010000000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo10100000000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky10001000000000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo20100010000000
vplyv prírodnej sily21000000000001
Tj %12,6000000000006,3
- hustá hmla21000000000001