Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Prešovský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Celkom nehôd31274221622131611444641124
porušenie povinnosti vodiča1874114816814364212617
Tj %59,955,463,65072,761,510070,542,910045,75054,570,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke60010101102000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1603610715813663142517
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám42100000001000
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie10001000000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla20000001000001
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča337511004116223
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10000001000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou41000003000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov52100000011000
nedovolená rýchlosť jazdy912175650144021053
Tj %29,228,431,831,327,338,502328,6045,7045,512,5
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam631464430132011033
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu10000000000010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam205101100209010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky132012101101040
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať20000000100010
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10000000000010
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením10000000001000
nesprávny spôsob jazdy3743222140114031
Tj %11,95,413,612,59,115,41006,602530,4027,34,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky3343221140111031
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania50000200003000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti3462133014002012
Tj %10,98,19,16,313,623,1023004,309,18,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody2651132010001012
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti81100104001000
nesprávne otáčanie a cúvanie289201007004014
Tj %912,29,104,50011,5008,709,116,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní30000002000001
- nebezpečné cúvanie176100004003012
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby42100000000010
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby40001001001001
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach11000000000000
nesprávna jazda cez križovatku164013005102000
Tj %5,15,406,313,6008,27,104,3000
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste72010002101000
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste52001001001000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava30001002000000
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde10001000000000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad10000000001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami133310100101111
Tj %4,24,113,66,307,7007,102,2259,14,2
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu133310100101111
nesprávne odbočovanie132130004100101
Tj %4,22,74,518,80006,67,1002504,2
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy10000000100000
- neopatrné odbočovanie31000002000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo10100000000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo71030002000001
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000000000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky118001100000010
Tj %3,510,8004,57,70000009,10
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa32000000000010
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty33000000000000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke11000000000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke11000000000000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam10000100000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia32001000000000
nesprávne predchádzanie83020001200000
Tj %2,64,1012,50001,614,300000
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo20010000100000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo11000000000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní11000000000000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo10010000000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky20010000100000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky21000001000000