Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014, zavinené vodičom motorového vozidla. Slovensko

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Celkom nehôd2015342204195224298194312246
porušenie povinnosti vodiča10161521029610614791187135
Tj %50,444,45049,247,349,346,959,954,9
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke2922349261
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke78511882558711362160108
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám2021032444
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie100000010
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla1221202023
- užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla100001000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča193161934622233340
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča320100000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov611011011
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou39751033542
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní521002000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla421000001
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov56115787855
- zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov110000000
nedovolená rýchlosť jazdy4595258603961429156
Tj %22,815,228,430,817,420,521,629,222,8
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3443842473347306344
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu500003110
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam44553132205
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky7181110659139
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať410001020
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad200101000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci200001010
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením100000010
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti2828620291243213437
Tj %1425,19,814,95,414,410,810,915
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody199481820933182627
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti8438293103811
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky17816124585211124
Tj %8,84,75,92,12,228,510,83,59,8
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa631720326312
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty22000212332
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke20001114112
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke21000116211
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam16020010310
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia30142012335
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke1112103202
- nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.100000100
nesprávna jazda cez križovatku1653228182421161610
Tj %8,29,413,79,210,778,25,14,1
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste12223201619161378
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2647141252
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1550114130
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde100000010
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad100000010
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd101000000
nesprávny spôsob jazdy1461023131023173713
Tj %7,22,911,36,74,57,78,811,95,3
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky136102212923143313
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1101110350
nesprávne otáčanie a cúvanie146341117211582812
Tj %7,29,95,48,79,454,194,9
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní930021030
- nebezpečné cúvanie9127948116179
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby2011552141
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby2731761144
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach400101110
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami11824641422131322
Tj %5,972,92,16,37,46,74,28,9
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu11824641422131322
nesprávne odbočovanie87227871421314
Tj %4,36,43,44,13,14,714,25,7
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy400012010
- neopatrné odbočovanie1420114033
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo210000010
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo100001000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo641767592711
- nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane220000000
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo201000010
nesprávne predchádzanie5145787686
Tj %2,51,22,53,63,62,33,12,62,4
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo300000120
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní401002001
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo501100111
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní1231331010
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe600102201
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo601002111
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky1312222121
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo400020200
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky500100022
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr100010000
- predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi100000001