Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom25978395124212422
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1264124181181311
Počet neh. s usmrtením70311020
Počet neh. s ťaž. zranením195541022
Počet neh. s ľah. zranením10538181398109
Počet neh. s hmot. škodou24872385123212320
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1726533191291816
Počet usmrtených účastníkov80311030
Počet ťažko zranených účastníkov216541023
Počet ľahko zranených účastníkov1435925141091313
Spôsobená hm. škoda v 10€11153421240161843558349411561095098467
Počet nehôd s usmrtením
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom70311020
Počet usmrtených alebo zr. osôb110511040
Počet usmrtených osôb80311030
Počet ťažko zranených osôb00000000
Počet ľahko zranených osôb30200010
Spôsobená hm. škoda v 10€42130165013200023500
Priem. hm. škoda v 10€601055013200011750
Počet nehôd s ťažkým zranením
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom195541022
Počet usmrtených alebo zr. osôb3315841023
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zranených osôb216541023
Počet ľahko zranených osôb129300000
Spôsobená hm. škoda v 10€68042760202514691500200200
Priem. hm. škoda v 10€3585524053671500100100
Počet nehôd s ľahkým zranením
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom10538181398109
Počet usmrtených alebo zr. osôb1496127141091513
Počet usmrtených osôb30100020
Počet ťažko zranených osôb32100000
Počet ľahko zranených osôb1435925141091313
Spôsobená hm. škoda v 10€4023213120735257241554322035405722
Priem. hm. škoda v 10€383345408440172402354635
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom1264124181181311
Počet usmrtených alebo zr. osôb1726533191291816
Počet usmrtených osôb80311030
Počet ťažko zranených osôb216541023
Počet ľahko zranených osôb1435925141091313
Spôsobená hm. škoda v 10€49289152701032772061904322054405922
Priem. hm. škoda v 10€391372430400173402418538
Počet nehôd s hmotnou škodou
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom24872385123212320
Počet usmrtených alebo zr. osôb1605932191091714
Počet usmrtených osôb80311030
Počet ťažko zranených osôb206541022
Počet ľahko zranených osôb132532414891212
Spôsobená hm. škoda v 10€11153421240161843558349411561095098467
Priem. hm. škoda v 10€449295425697214743413423
Počet nehôd s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom10000100
Počet usmrtených alebo zr. osôb10000100
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zranených osôb00000000
Počet ľahko zranených osôb10000100
Spôsobená hm. škoda v 10€14500000145000
Priem. hm. škoda v 10€14500000145000