Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom345151274157162528
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.12338162023998
Počet neh. s usmrtením115131001
Počet neh. s ťaž. zranením142513120
Počet neh. s ľah. zranením10532111721987
Počet neh. s hmot. škodou324148233654152424
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov16148202332151310
Počet usmrtených účastníkov126131001
Počet ťažko zranených účastníkov172615120
Počet ľahko zranených účastníkov1324013192614119
Spôsobená hm. škoda v 10€10282037982938811021155241424066058060
Počet nehôd s usmrtením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom115131001
Počet usmrtených alebo zr. osôb177144001
Počet usmrtených osôb126131001
Počet ťažko zranených osôb41003000
Počet ľahko zranených osôb10010000
Spôsobená hm. škoda v 10€556022104001300130000350
Priem. hm. škoda v 10€505442400433130000350
Počet nehôd s ťažkým zranením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom142513120
Počet usmrtených alebo zr. osôb274817430
Počet usmrtených osôb32001000
Počet ťažko zranených osôb172615120
Počet ľahko zranených osôb70201310
Spôsobená hm. škoda v 10€603710805352501452170010200
Priem. hm. škoda v 10€43154010725048417005100
Počet nehôd s ľahkým zranením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom10532111721987
Počet usmrtených alebo zr. osôb1384015202715129
Počet usmrtených osôb10010000
Počet ťažko zranených osôb50201110
Počet ľahko zranených osôb1324013192614119
Spôsobená hm. škoda v 10€3558510528347151857401509024101500
Priem. hm. škoda v 10€338329315305352565301214
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom12338162023998
Počet usmrtených alebo zr. osôb16148202332151310
Počet usmrtených osôb126131001
Počet ťažko zranených osôb172615120
Počet ľahko zranených osôb1324013192614119
Spôsobená hm. škoda v 10€4085212838395659358753509024301850
Priem. hm. škoda v 10€332337247296380565270231
Počet nehôd s hmotnou škodou
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom324148233654152424
Počet usmrtených alebo zr. osôb1404516182914126
Počet usmrtených osôb126131001
Počet ťažko zranených osôb152415120
Počet ľahko zranených osôb1133711142313105
Spôsobená hm. škoda v 10€10282037982938811021155241424066058060
Priem. hm. škoda v 10€317256408306287949275335
Počet nehôd s požiarom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom11000000
Počet usmrtených alebo zr. osôb33000000
Počet usmrtených osôb22000000
Počet ťažko zranených osôb11000000
Počet ľahko zranených osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€980980000000
Priem. hm. škoda v 10€980980000000