Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom715010000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou715010000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€20310095080000
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom47546104755595322741
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1065241813171559
Počet neh. s usmrtením401100020
Počet neh. s ťaž. zranením1001430200
Počet neh. s ľah. zranením945221411171339
Počet neh. s hmot. škodou45843101715393312739
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1427322026172479
Počet usmrtených účastníkov401100020
Počet ťažko zranených účastníkov1001430200
Počet ľahko zranených účastníkov1287301523172259
Spôsobená hm. škoda v 10€185051177013693318544264463099217732791428789
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom503000002
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.402000002
Počet neh. s usmrtením201000001
Počet neh. s ťaž. zranením101000000
Počet neh. s ľah. zranením100000001
Počet neh. s hmot. škodou503000002
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov402000002
Počet usmrtených účastníkov201000001
Počet ťažko zranených účastníkov101000000
Počet ľahko zranených účastníkov100000001
Spôsobená hm. škoda v 10€24302000000043
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1832712120
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1632711110
Počet neh. s usmrtením300200010
Počet neh. s ťaž. zranením430001000
Počet neh. s ľah. zranením902510100
Počet neh. s hmot. škodou1432402120
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1632711110
Počet usmrtených účastníkov300200010
Počet ťažko zranených účastníkov430001000
Počet ľahko zranených účastníkov902510100
Spôsobená hm. škoda v 10€1170552305700140101650
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou000000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom300000021
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.100000001
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením100000001
Počet neh. s hmot. škodou300000021
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov100000001
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov100000001
Spôsobená hm. škoda v 10€1500000009060
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom200001001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou200001001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€13000001000030
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom200110000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou200110000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€50000450500000
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom200020000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou200020000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€165000016500000
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1633122122
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.631000011
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením211000000
Počet neh. s ľah. zranením420000011
Počet neh. s hmot. škodou1523122122
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov631000011
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov211000000
Počet ľahko zranených účastníkov420000011
Spôsobená hm. škoda v 10€206517070154095350725600
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom501021001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou501021001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€170030070400030