Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom10001000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou10001000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€150000150000
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom23672374821192118
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.111392215106118
Počet neh. s usmrtením70311020
Počet neh. s ťaž. zranením165431012
Počet neh. s ľah. zranením933617118696
Počet neh. s hmot. škodou22967374820192117
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1566331161171612
Počet usmrtených účastníkov80311030
Počet ťažko zranených účastníkov186431013
Počet ľahko zranených účastníkov13057241297129
Spôsobená hm. škoda v 10€10902121125146843541146871557092098335
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom30010011
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.20010001
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10010000
Počet neh. s ľah. zranením10000001
Počet neh. s hmot. škodou20010010
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov20010001
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10010000
Počet ľahko zranených účastníkov10000001
Spôsobená hm. škoda v 10€30200102002000
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom113121211
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.102121211
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10000010
Počet neh. s ľah. zranením92121201
Počet neh. s hmot. škodou92021211
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov112121212
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10000010
Počet ľahko zranených účastníkov102121202
Spôsobená hm. škoda v 10€3047007044010020
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom21000010
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10000010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10000010
Počet neh. s hmot. škodou11000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10000010
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10000010
Spôsobená hm. škoda v 10€1010000000
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom10100000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10100000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10100000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou10100000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10100000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10100000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€15000150000000
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom30001002
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10000001
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10000001
Počet neh. s hmot. škodou30001002
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10000001
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10000001
Spôsobená hm. škoda v 10€21200010000112
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom22000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou22000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€3535000000