Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom42001010
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.22000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením22000000
Počet neh. s hmot. škodou20001010
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov22000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov22000000
Spôsobená hm. škoda v 10€50000100400
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom310136243950132325
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10733151820687
Počet neh. s usmrtením115131001
Počet neh. s ťaž. zranením132512120
Počet neh. s ľah. zranením9027101519676
Počet neh. s hmot. škodou296135213548132222
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1454319212912129
Počet usmrtených účastníkov126131001
Počet ťažko zranených účastníkov162614120
Počet ľahko zranených účastníkov1173512172411108
Spôsobená hm. škoda v 10€10001837190912810921153491296064957975
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom20011000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.20011000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10001000
Počet neh. s ľah. zranením10010000
Počet neh. s hmot. škodou20011000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov20011000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10001000
Počet ľahko zranených účastníkov10010000
Spôsobená hm. škoda v 10€1520010052000
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom83202100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.73102100
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením73102100
Počet neh. s hmot. škodou63101100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov73102100
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov73102100
Spôsobená hm. škoda v 10€250160100305000
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom20001010
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10000010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10000010
Počet neh. s hmot. škodou20001010
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10000010
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10000010
Spôsobená hm. škoda v 10€7300030700
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom85000102
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.20000101
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením20000101
Počet neh. s hmot. škodou75000101
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov20000101
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov20000101
Spôsobená hm. škoda v 10€17274620001230035
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom63110100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.20010100
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením20010100
Počet neh. s hmot. škodou43100000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov20010100
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov20010100
Spôsobená hm. škoda v 10€38513525000000
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom52002001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou52002001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1653500800050