Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom3732854627
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1202401311
Počet neh. s usmrtením200000011
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením1002401300
Počet neh. s hmot. škodou3632754627
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1302401411
Počet usmrtených účastníkov200000011
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov1102401400
Spôsobená hm. škoda v 10€1148910201250197786511055751654532
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2932553506
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.602101200
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením602101200
Počet neh. s hmot. škodou2932553506
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov702101300
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov702101300
Spôsobená hm. škoda v 10€10947102012501757865100556004490
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom600301020
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.400300010
Počet neh. s usmrtením100000010
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením300300000
Počet neh. s hmot. škodou500201020
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov400300010
Počet usmrtených účastníkov100000010
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov300300000
Spôsobená hm. škoda v 10€48500220010001650