Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom2362310110
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.72022100
Počet neh. s usmrtením10010000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením72022100
Počet neh. s hmot. škodou2362310110
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov82032100
Počet usmrtených účastníkov10010000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov72022100
Spôsobená hm. škoda v 10€37218206109501171501200
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom2161310010
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.62022000
Počet neh. s usmrtením10010000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením62022000
Počet neh. s hmot. škodou2161310010
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov72032000
Počet usmrtených účastníkov10010000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov62022000
Spôsobená hm. škoda v 10€3661820600950117101200
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom20100100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10000100
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10000100
Počet neh. s hmot. škodou20100100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10000100
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10000100
Spôsobená hm. škoda v 10€60010005000