Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom592461433612
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1724131033
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením520100002
Počet neh. s ľah. zranením1204031031
Počet neh. s hmot. škodou572461433511
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov2334151063
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov630100002
Počet ľahko zranených účastníkov1704051061
Spôsobená hm. škoda v 10€885446681590200455601315551195
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom48215132349
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1023120020
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením320100000
Počet neh. s ľah. zranením703020020
Počet neh. s hmot. škodou48215132349
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1633140050
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov430100000
Počet ľahko zranených účastníkov1203040050
Spôsobená hm. škoda v 10€81794655156020043050131540613
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom931001022
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.501001012
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením100000001
Počet neh. s ľah. zranením401001011
Počet neh. s hmot. škodou731001011
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov501001012
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov100000001
Počet ľahko zranených účastníkov401001011
Spôsobená hm. škoda v 10€1481330001001580