Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom15346223216121213
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.672211138454
Počet neh. s usmrtením20011000
Počet neh. s ťaž. zranením71210012
Počet neh. s ľah. zranením59229117442
Počet neh. s hmot. škodou14341213215121111
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov803013149455
Počet usmrtených účastníkov20011000
Počet ťažko zranených účastníkov81210013
Počet ľahko zranených účastníkov702911128442
Spôsobená hm. škoda v 10€311488930473277312451308016092615
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom10632171989129
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.59191353487
Počet neh. s usmrtením50300020
Počet neh. s ťaž. zranením124331010
Počet neh. s ľah. zranením4616922467
Počet neh. s hmot. škodou10531171989129
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov9235205351311
Počet usmrtených účastníkov60300030
Počet ťažko zranených účastníkov135331010
Počet ľahko zranených účastníkov733014225911
Spôsobená hm. škoda v 10€8038612310114522785224901253079005852