Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1783212152208234719
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.701431001045168
Počet neh. s usmrtením4000010111
Počet neh. s ťaž. zranením11201020213
Počet neh. s ľah. zranením59123100744145
Počet neh. s hmot. škodou1612911132177224218
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov8717312011482111
Počet usmrtených účastníkov4000010111
Počet ťažko zranených účastníkov11201020213
Počet ľahko zranených účastníkov72153110845197
Spôsobená hm. škoda v 10€2870263891988333311032391146339666052496
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom81851521269213
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.422262724152
Počet neh. s usmrtením2000010010
Počet neh. s ťaž. zranením6002011110
Počet neh. s ľah. zranením352242513142
Počet neh. s hmot. škodou79851521268203
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov566465725174
Počet usmrtených účastníkov2000010010
Počet ťažko zranených účastníkov7002011120
Počet ľahko zranených účastníkov476445514144
Spôsobená hm. škoda v 10€42730565018301824580023901820117590501770