Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom23810716264482116
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.691891016565
Počet neh. s usmrtením22000000
Počet neh. s ťaž. zranením71401010
Počet neh. s ľah. zranením601551015555
Počet neh. s hmot. škodou21710412214172012
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov731991018566
Počet usmrtených účastníkov22000000
Počet ťažko zranených účastníkov71401010
Počet ľahko zranených účastníkov641651017556
Spôsobená hm. škoda v 10€4218417893267839578634326033352427
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom107441115138412
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.54207107433
Počet neh. s usmrtením93131001
Počet neh. s ťaž. zranením71112110
Počet neh. s ľah. zranením4517676432
Počet neh. s hmot. škodou107441115138412
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov88291113141074
Počet usmrtených účastníkov104131001
Počet ťažko zranených účastníkov101214110
Počet ľahko zranených účastníkov6824899963
Spôsobená hm. škoda v 10€60636200896710706468901098032705633