Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Slovensko

Počet nehôd. Miesto: v obci
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom2151494153178238333168306281
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.672118677069896589105
Počet neh. s usmrtením2372423023
Počet neh. s ťaž. zranením1171671172691724
Počet neh. s ľah. zranením5539759596063577484
Počet neh. s hmot. škodou2022472143161217318153292266
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov83114780877311078112144
Počet usmrtených účastníkov2372423023
Počet ťažko zranených účastníkov12616811728111926
Počet ľahko zranených účastníkov682124707264796791115
Spôsobená hm. škoda v 10€53937015440731148287024218480240524107156678713
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom74641106811071109712381
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3631559425447405056
Počet neh. s usmrtením3725296364
Počet neh. s ťaž. zranením75112671291315
Počet neh. s ľah. zranením2901246354537353743
Počet neh. s hmot. škodou73741105791071099512378
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov59022925688103678577
Počet usmrtených účastníkov42262108464
Počet ťažko zranených účastníkov9311371017111816
Počet ľahko zranených účastníkov4551973476878526157
Spôsobená hm. škoda v 10€4172373692580386427306063661820616214484228277