Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Žilinský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom16110001300100
- z toho alkohol100000100000
porušenie povinnosti vodiča500000500000
- z toho alkohol100000100000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky400000400000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami200000200000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom200000000002
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča100000000001
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000000001
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom1152202016109971273
- z toho alkohol720102001100
porušenie povinnosti vodiča3050533232520
- z toho alkohol300002000100
nedovolená rýchlosť jazdy1740211022212
- z toho alkohol310100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku210010000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2160250212021
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1020321101000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch210000000100
- z toho alkohol110000000000
nesprávny spôsob jazdy500101100110
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie610000230000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie700222000100
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom481342000311024
- z toho alkohol811300001002
porušenie povinnosti vodiča1640900000012
- z toho alkohol200100000001
nedovolená rýchlosť jazdy1634300301011
- z toho alkohol301100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku210100000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky420200000000
- z toho alkohol210100000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000000001
- z toho alkohol100000000001
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch200200000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy100000010000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom52122767234504
- z toho alkohol921121010100
porušenie povinnosti vodiča1731213111301
- z toho alkohol310010000100
nedovolená rýchlosť jazdy1030101011102
- z toho alkohol100000010000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku210000001000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1330430101001
- z toho alkohol100100000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100001000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch200010000100
- z toho alkohol100010000000
nesprávny spôsob jazdy411002000000
- z toho alkohol311001000000
nesprávne odbočovanie100010000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom310100100000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča200100100000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky110000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom59211426982312
- z toho alkohol200101000000
porušenie povinnosti vodiča31111212262202
- z toho alkohol200101000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie800002410100
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1790212110010
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom1485262339132341131
- z toho alkohol2481400341210
porušenie povinnosti vodiča531917122130620
- z toho alkohol1020200230010
nedovolená rýchlosť jazdy1351301100101
- z toho alkohol220000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie920301300000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku1241001121200
- z toho alkohol211000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky25101413320010
- z toho alkohol100100000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami520100110000
- z toho alkohol200000110000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch930100103100
- z toho alkohol420000001100
nesprávny spôsob jazdy530200000000
- z toho alkohol100100000000
nesprávne odbočovanie521001010000
- z toho alkohol110000000000
nesprávne predchádzanie110000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: nezadané
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000