Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Druh: priamy úsek
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom24712115234381720
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.783181014555
Počet neh. s usmrtením64011000
Počet neh. s ťaž. zranením102402110
Počet neh. s ľah. zranením67265913545
Počet neh. s hmot. škodou23011812184181617
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10438111121887
Počet usmrtených účastníkov75011000
Počet ťažko zranených účastníkov132504110
Počet ľahko zranených účastníkov843161016777
Spôsobená hm. škoda v 10€5798628995267724758429764024655305
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom195541310
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.81231100
Počet neh. s usmrtením31110000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením60131100
Počet neh. s hmot. škodou195541310
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov101241200
Počet usmrtených účastníkov31110000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov70131200
Spôsobená hm. škoda v 10€11962145233501960350315017000
Počet nehôd. Druh: zákruta
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom238063303
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.72020201
Počet neh. s usmrtením20010001
Počet neh. s ťaž. zranením10010000
Počet neh. s ľah. zranením42000200
Počet neh. s hmot. škodou238063303
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov92020401
Počet usmrtených účastníkov20010001
Počet ťažko zranených účastníkov10010000
Počet ľahko zranených účastníkov62000400
Spôsobená hm. škoda v 10€89482500034516722500680
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom245536122
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.171516121
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením20001010
Počet neh. s ľah. zranením161515121
Počet neh. s hmot. škodou235536022
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov211618131
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov20001010
Počet ľahko zranených účastníkov191617121
Spôsobená hm. škoda v 10€144732250256112505162015501700
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom229241132
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.113141020
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10100000
Počet neh. s ľah. zranením103041020
Počet neh. s hmot. škodou219141132
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov156151020
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10100000
Počet ľahko zranených účastníkov146051020
Spôsobená hm. škoda v 10€70762155800186511200680375
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom10001000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10001000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10001000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10001000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10001000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom32000010
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou32000010
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€78058000002000