Tabuľka č.: 15 - Prehľad nehôd podľa kategórie vodičov (vinníkov) a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom2988012521821342511211113
- z toho alkohol43931014442312
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom100000000001
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000000001
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A(+)'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'A1'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom100100000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča100100000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'B'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom210577331014282361589
- z toho alkohol3252913340212
porušenie povinnosti vodiča7723112358102832
- z toho alkohol1620412220111
nedovolená rýchlosť jazdy37113501332324
- z toho alkohol410200010000
nesprávne otáčanie a cúvanie820201200100
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku1251111120000
- z toho alkohol211000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky3270731721022
- z toho alkohol200200000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1220211311001
- z toho alkohol300000110001
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy921202100010
- z toho alkohol301101000000
nesprávne odbočovanie1351010240000
- z toho alkohol110000000000
nesprávne predchádzanie400112000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'B1'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom400010101001
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča200000100001
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku100000001000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100010000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupiny 'C'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom2371331111311
- z toho alkohol210000001000
porušenie povinnosti vodiča720000110210
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy410010001001
- z toho alkohol100000001000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky510211000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami200110000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy110000000000
- z toho alkohol110000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie100000000100
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'C1'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom110000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča110000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'D1'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'BE'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'CE'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom1821624200100
- z toho alkohol100001000000
porušenie povinnosti vodiča511201000000
- z toho alkohol100001000000
nedovolená rýchlosť jazdy200001100000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100100000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky300120000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami210001000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy200100000100
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'C1E'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom100000000010
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000000010
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'DE'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom100100000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča100100000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D1E'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'AM'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom100001000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100001000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'T'
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: bez príslušného VO
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom1561210102200
- z toho alkohol721100101100
porušenie povinnosti vodiča520010100100
- z toho alkohol310000100100
nedovolená rýchlosť jazdy521000001100
- z toho alkohol311000001000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku210000001000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100100000000
- z toho alkohol100100000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100100000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: ostatní vodiči
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené, vodič ušiel z miesta nehody
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom2171611111011
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča711400100000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy300101000001
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku110000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky620100011010
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami110000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie210010000000
- z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom201010000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy101000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie100010000000
- z toho alkohol000000000000