Tabuľka č.: 18 - Prehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka) (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa stavu vodiča
Trnavský krajTrn01020304050607
iný nepriaznivý stav121081020
dobrý, žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené15744312814151411
únava, zaspatie52000012
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík00000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky00000000
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.20010001
choroba, telesná vada, úraz00000000
invalidita00000000
náhle úmrtie počas jazdy00000000
pokus o samovraždu, samovražda10001000
nezistené2810173331
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vonkajšie ovplyvnenie vodiča
Trnavský krajTrn01020304050607
iné ovplyvnenie53010100
vodič nebol ovplyvnený18953324017141815
oslnený slnkom30011100
oslnený svetlometmi iného vozidla00000000
ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky20010010
ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám00000000
zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou00000000
hustý neusmernený peší ruch00000000
ovplyvnenie jazdou v kolóne00000000
ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou00000000