Tabuľka č.: 19 - Prehľad nehôd podľa príslušnosti vozidla (vinníka) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom20457324418182015
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.109372215106118
Počet neh. s usmrtením70311020
Počet neh. s ťaž. zranením165431012
Počet neh. s ľah. zranením913417118696
Počet neh. s hmot. škodou19954324417182014
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1546131161171612
Počet usmrtených účastníkov80311030
Počet ťažko zranených účastníkov186431013
Počet ľahko zranených účastníkov12855241297129
Spôsobená hm. škoda v 10€10590520015141033519137171552091298230
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: nezistené
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom40030100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou40030100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€32000170015000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom1364321251410149
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.802916127475
Počet neh. s usmrtením60311010
Počet neh. s ťaž. zranením145330012
Počet neh. s ľah. zranením65261286463
Počet neh. s hmot. škodou1314021251310148
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov11748241385109
Počet usmrtených účastníkov70311020
Počet ťažko zranených účastníkov166330013
Počet ľahko zranených účastníkov94421897576
Spôsobená hm. škoda v 10€4558812535782183262267636038194460
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom182490210
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.60330000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10100000
Počet neh. s ľah. zranením50230000
Počet neh. s hmot. škodou182490210
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov60330000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10100000
Počet ľahko zranených účastníkov50230000
Spôsobená hm. škoda v 10€13920258659580027507000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom3711474344
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.177102241
Počet neh. s usmrtením10000010
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením167102231
Počet neh. s hmot. škodou3711474344
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov2512202261
Počet usmrtených účastníkov10000010
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov2412202251
Spôsobená hm. škoda v 10€3763274504662171151345123031102720
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: mestská hromadná doprava
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: verejná hromadná doprava
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: medzinárodná kamiónová doprava
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo registrované mimo územia SR
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom70201112
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.40101002
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10001000
Počet neh. s ľah. zranením30100002
Počet neh. s hmot. škodou70201112
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov40101002
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10001000
Počet ľahko zranených účastníkov30100002
Spôsobená hm. škoda v 10€805503550150500015001050
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: štátny podnik, štátna organizácia
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: TAXI
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: zastupiteľský úrad
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo vnútra
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom21100000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.21100000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením21100000
Počet neh. s hmot. škodou21100000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov21100000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov21100000
Spôsobená hm. škoda v 10€405540000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo obrany
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: obecná, mestská polícia
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: iné vozidlo
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000