Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2262713120
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1962711110
Počet neh. s usmrtením300200010
Počet neh. s ťaž. zranením540001000
Počet neh. s ľah. zranením1122510100
Počet neh. s hmot. škodou1752403120
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1962711110
Počet usmrtených účastníkov300200010
Počet ťažko zranených účastníkov540001000
Počet ľahko zranených účastníkov1122510100
Spôsobená hm. škoda v 10€14152252305700215101650
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
chodec2262713120
chodkyňa000000000
chodec dieťa (do 15 rokov)000000000
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezistené300101010
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené1562411100
nepozornosť, roztržitosť100100000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky000000000
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalidita000000000
iný neuvedený stav200100010
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezadané100001000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14101000000
- 15-17110000000
- 18-20000000000
- 21-24201001000
- 25-29100001000
- 30-39200200000
- 40-49100100000
- 50-59320000100
- 60-64410100020
- 65-69100100000
- 70 a viac520210000
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezadané000000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadne z uvedených000000000
správne - primerané000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla821400100
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom000000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia420101000
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia420101000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom301110000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)100000010
náraz do vozidla zboku100000010
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Bratislavský krajBra0102030405060708
iná siuácia201000010
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'431000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode100100000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke000000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim420110000
chôdza po chodníku000000000
státie na chodníku000000000
chôdza po správnej strane cesty000000000
chôdza po nesprávnej strane cesty100000010
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)710402000
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica200100100