Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom113121211
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.102121211
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10000010
Počet neh. s ľah. zranením92121201
Počet neh. s hmot. škodou92021211
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov112121212
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10000010
Počet ľahko zranených účastníkov102121202
Spôsobená hm. škoda v 10€3047007044010020
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Trnavský krajTrn01020304050607
chodec113121211
chodkyňa00000000
chodec dieťa (do 15 rokov)00000000
skupina chodcov detí00000000
iná skupina chodcov00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Trnavský krajTrn01020304050607
nezistené11000000
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené60111210
nepozornosť, roztržitosť20010001
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)00000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky00000000
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.00000000
pokus o samovraždu, samovražda00000000
invalidita00000000
iný neuvedený stav11000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Trnavský krajTrn01020304050607
nezadané11000000
- do 3 rokov vrátane11000000
- 4-500000000
- 6-900000000
- 10-1420000101
- 15-1720001001
- 18-2000000000
- 21-2400000000
- 25-2900000000
- 30-3910010000
- 40-4911000000
- 50-5910010000
- 60-6410000100
- 65-6910000010
- 70 a viac10100000
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Trnavský krajTrn01020304050607
nezadané00000000
- do 3 rokov vrátane00000000
- 4-500000000
- 6-900000000
- 10-1400000000
- 15-1700000000
- 18-2000000000
- 21-2400000000
- 25-2900000000
- 30-3900000000
- 40-4900000000
- 50-5900000000
- 60-6400000000
- 65-6900000000
- 70 a viac00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadne z uvedených00000000
správne - primerané00000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla10000010
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom10010000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia00000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia21100000
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia00000000
nasledovanie iného chodca00000000
nacúvanie chodca pred vozidlo00000000
pobiehanie chodca pred vozidlom00000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)31010100
náraz do vozidla zboku41001101
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)00000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)00000000
chodec sedel, ležal na vozovke00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Trnavský krajTrn01020304050607
iná siuácia20011000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'00000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'00000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'00000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode10000100
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke00000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim00000000
chôdza po chodníku00000000
státie na chodníku00000000
chôdza po správnej strane cesty00000000
chôdza po nesprávnej strane cesty20010100
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)32000001
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica31100010