Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom11401022011
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.11401022011
Počet neh. s usmrtením1000010000
Počet neh. s ťaž. zranením3100010001
Počet neh. s ľah. zranením7301002010
Počet neh. s hmot. škodou7101021011
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov11401022011
Počet usmrtených účastníkov1000010000
Počet ťažko zranených účastníkov3100010001
Počet ľahko zranených účastníkov7301002010
Spôsobená hm. škoda v 10€59750020490100540
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
chodec11401022011
chodkyňa0000000000
chodec dieťa (do 15 rokov)0000000000
skupina chodcov detí0000000000
iná skupina chodcov0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezistené2100010000
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené5201001001
nepozornosť, roztržitosť2000010010
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)0000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky0000000000
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.1000001000
pokus o samovraždu, samovražda0000000000
invalidita0000000000
iný neuvedený stav1100000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezadané0000000000
- do 3 rokov vrátane0000000000
- 4-50000000000
- 6-90000000000
- 10-142100001000
- 15-171100000000
- 18-200000000000
- 21-240000000000
- 25-291100000000
- 30-392000001001
- 40-492100010000
- 50-592000010010
- 60-640000000000
- 65-690000000000
- 70 a viac1001000000
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezadané0000000000
- do 3 rokov vrátane0000000000
- 4-50000000000
- 6-90000000000
- 10-140000000000
- 15-170000000000
- 18-200000000000
- 21-240000000000
- 25-290000000000
- 30-390000000000
- 40-490000000000
- 50-590000000000
- 60-640000000000
- 65-690000000000
- 70 a viac0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadne z uvedených2000011000
správne - primerané0000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla2000001001
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom3101010000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia0000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia2200000000
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia1100000000
nasledovanie iného chodca0000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo0000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom0000000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)1000000010
náraz do vozidla zboku0000000000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)0000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)0000000000
chodec sedel, ležal na vozovke0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Trenčianský krajTre010203040506070809
iná siuácia3200001000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'0000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'0000000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'0000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode4200011000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke0000000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim0000000000
chôdza po chodníku0000000000
státie na chodníku0000000000
chôdza po správnej strane cesty0000000000
chôdza po nesprávnej strane cesty0000000000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)1000000001
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica3001010010