Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom2292211034
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1761211024
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením520100011
Počet neh. s ľah. zranením1241111013
Počet neh. s hmot. škodou1352211011
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1761211024
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov520100011
Počet ľahko zranených účastníkov1241111013
Spôsobená hm. škoda v 10€3281335015251001580
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Košický krajKoš0102030405060708
chodec2292211034
chodkyňa000000000
chodec dieťa (do 15 rokov)000000000
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Košický krajKoš0102030405060708
nezistené521000011
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené1051100012
nepozornosť, roztržitosť200100001
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky000000000
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.100001000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalidita000000000
iný neuvedený stav320000010
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Košický krajKoš0102030405060708
nezadané211000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5100000001
- 6-9310100010
- 10-14200010001
- 15-17100100000
- 18-20200000002
- 21-24000000000
- 25-29421000010
- 30-39220000000
- 40-49100001000
- 50-59110000000
- 60-64110000000
- 65-69110000000
- 70 a viac100000010
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Košický krajKoš0102030405060708
nezadané000000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Košický krajKoš0102030405060708
žiadne z uvedených100000010
správne - primerané000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla421100000
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom100000010
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia110000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia631010001
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia110000000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom000000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)200001001
náraz do vozidla zboku620100012
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Košický krajKoš0102030405060708
iná siuácia521011000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'110000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode110000000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke200000011
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim210000001
chôdza po chodníku000000000
státie na chodníku000000000
chôdza po správnej strane cesty100000001
chôdza po nesprávnej strane cesty110000000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)621100011
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica310100010