Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom535531188464101343348
porušenie povinnosti vodiča2583060253754191419
Tj %48,256,650,829,857,853,555,942,439,6
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke101000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke2322958213351141214
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča400110101
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov100010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou700000412
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní200020000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov1011203012
- zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov100100000
nedovolená rýchlosť jazdy49278593312
Tj %9,23,85,99,57,88,98,89,125
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3513746329
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam511002001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky803110012
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie38551071451
Tj %7,19,44,211,910,9111,815,22,1
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní302000001
- nebezpečné cúvanie3053960340
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby100100000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby400011110
nesprávna jazda cez križovatku36014717115
Tj %6,7011,98,31,66,92,9310,4
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste25010605103
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste502010011
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava602102001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2363127130
Tj %4,311,32,51,23,16,92,99,10
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2363127130
nesprávne odbočovanie2117615100
Tj %3,91,95,97,11,652,900
- neopatrné odbočovanie201100000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo100001000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1615414100
- nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane201100000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1952813000
Tj %3,69,41,79,51,63000
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa420200000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke100001000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1432612000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1731712120
Tj %3,25,70,88,31,622,96,10
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky100000010
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke200100010
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy200200000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)200101000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva511200100
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100100000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti100001000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo320010000
nesprávny spôsob jazdy1001101124
Tj %1,900,81,2012,96,18,3
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1001101124
nesprávne predchádzanie601111200
Tj %1,100,81,21,615,900
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní400101200
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky100010000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky101000000