Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom345151274157162528
porušenie povinnosti vodiča1607116172171414
Tj %46,44759,341,536,843,85650
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke41011001
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1426713141951212
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10000010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča10000100
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou20100001
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov93211110
nedovolená rýchlosť jazdy3813097027
Tj %118,602212,30825
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam319097024
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam10000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky64000002
nesprávne otáčanie a cúvanie2715035031
Tj %7,89,907,38,80123,6
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní21001000
- nebezpečné cúvanie81033010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby86000020
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby87001000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000001
nesprávna jazda cez križovatku269264032
Tj %7,567,414,670127,1
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste206163031
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste52101001
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava11000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami159104100
Tj %4,363,7076,300
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu159104100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch114312100
Tj %3,22,611,12,43,56,300
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke31200000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)10001000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva62111100
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo11000000
nesprávne predchádzanie105203000
Tj %2,93,37,405,3000
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10001000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní43100000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky21001000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo20101000
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr11000000
nesprávny spôsob jazdy92231100
Tj %2,61,37,47,31,86,300
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky82231000
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000100
nesprávne odbočovanie81004120
Tj %2,30,70076,380
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy10001000
- neopatrné odbočovanie10000010
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo61003110
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky63000300
Tj %1,7200018,800
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty20000200
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke21000100
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia22000000