Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom44312214752732504418321316
porušenie povinnosti vodiča15542326610132351656
Tj %3534,421,434,722,231,32652,327,85038,537,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke420101000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1273631856111951536
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám100000000010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1310312230010
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov100000010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou210100000000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní100000000100
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov620301000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky85311141051143042
Tj %19,225,47,118,73715,6229,116,7030,812,5
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa44261711511010
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty900231000021
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke700112201000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke1540120411011
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam800331010000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia210000010000
nedovolená rýchlosť jazdy57155913434427
Tj %12,912,335,7123,79,486,822,212,515,443,8
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam43124802323126
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu301011000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam320000000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky510000101101
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100100000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100000000100
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci100000010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1940422411001
Tj %4,33,305,37,46,382,35,6006,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1940422411001
nesprávne otáčanie a cúvanie1940303710100
Tj %4,33,30409,4142,303,100
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní100100000000
- nebezpečné cúvanie1430202600100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200001010000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby100000100000
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000000
nesprávna jazda cez križovatku1871111122200
Tj %4,15,77,11,33,73,124,511,16,300
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1250111121000
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste100000000100
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava521000001100
nesprávny spôsob jazdy1651303110110
Tj %3,64,17,1409,422,303,17,70
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1651303110110
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1540310103300
Tj %3,43,3043,702016,79,400
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky110000000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)720100101200
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva410200000100
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100000001000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo200010001000
nesprávne odbočovanie1451011240000
Tj %3,24,17,103,73,149,10000
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy110000000000
- neopatrné odbočovanie410010020000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo931001220000
nesprávne predchádzanie810222000100
Tj %1,80,802,77,46,30003,100
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní200002000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní110000000000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe100010000000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo300200000100
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky100010000000