Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Celkom265518161313312172712371424
porušenie povinnosti vodiča11430464716261411464
Tj %4358,85037,530,853,851,610035,351,98,337,842,916,7
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke20000010100000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke8823253711241311232
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám20000000000101
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča81111000110110
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou51000010000021
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov95100030000000
nedovolená rýchlosť jazdy4211023350523224
Tj %15,821,6012,523,123,116,1029,47,4255,414,316,7
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam308012250222213
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu10000000000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam20001000100000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky93010100201010
nesprávna jazda cez križovatku163030000012601
Tj %65,9018,8000003,716,716,204,2
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste133030000011500
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste20000000000101
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava10000000001000
nesprávne otáčanie a cúvanie160110140101421
Tj %6012,56,307,712,905,908,310,814,34,2
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní10000010000000
- nebezpečné cúvanie90000120001311
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby30100000100100
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby30010010000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky140100100051015
Tj %5,3012,5007,700018,58,307,120,8
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa50000000001004
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty30000000030000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000000000010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke20000000020000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam30100100000001
nesprávny spôsob jazdy110011040010121
Tj %4,2006,37,7012,9003,702,714,34,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky70011030010100
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania40000010000021
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami110023000103101
Tj %4,20012,523,10005,90252,704,2
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu110023000103101
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch102000000221300
Tj %3,83,900000011,87,48,38,100
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke10000000010000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)21000000001000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva41000000100200
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom10000000100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo20000000010100
nesprávne predchádzanie70111120000001
Tj %2,6012,56,37,77,76,50000004,2
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10010000000000
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní10000010000000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo20000100000001
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky10001000000000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo20100010000000
nesprávne odbočovanie21000000000100
Tj %0,820000000002,700
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo21000000000100