Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Prešovský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Celkom42992302335191902455191733
porušenie povinnosti vodiča17232131114704774162217
Tj %40,134,843,347,84036,8052,229,28031,422,211,851,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke20010001000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1482881014704162132215
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám41200000001000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10000000000001
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča70200001111001
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10000001000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou41000003000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov52100000011000
nedovolená rýchlosť jazdy871964640155020044
Tj %20,320,72017,417,121,1016,720,8039,2023,512,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam571453320151010013
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam163101100109000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky112012100101021
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať10000000100000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad10000000100000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10000000000010
nesprávne otáčanie a cúvanie329500006105024
Tj %7,59,816,700006,74,209,8011,812,1
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní30000002000001
- nebezpečné cúvanie195100004104022
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby53200000000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby40200000001001
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach11000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch193112300410103
Tj %4,43,33,34,35,715,80016,720011,109,1
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky21000000100000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke20000100010000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy10010000000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)10000100000000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva91002100200102
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke11000000000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti10000000100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo20100000000001
nesprávny spôsob jazdy174002113003030
Tj %44,3005,75,31003,3005,9017,60
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky154002013002030
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania20000100001000
nesprávna jazda cez križovatku174013005102001
Tj %44,304,38,6005,64,203,9003
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste82010002101001
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste52001001001000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava30001002000000
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde10001000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami134300100101111
Tj %34,310005,3004,20211,15,93
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu134300100101111
nesprávne odbočovanie132130004100101
Tj %32,23,3130004,44,20011,103
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy10000000100000
- neopatrné odbočovanie31000002000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo10100000000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo71030002000001
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000000000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky96000001000011
Tj %2,16,5000001,100005,93
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa41000001000011
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty33000000000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke11000000000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia11000000000000
nesprávne predchádzanie83020001200000
Tj %1,93,308,70001,18,300000
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo20010000100000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo11000000000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní11000000000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky20010000100000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky21000001000000