Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Košický krajKoš0102030405060708
Celkom362152436484062641
porušenie povinnosti vodiča1547712017202917
Tj %42,550,727,9035,45033,334,641,5
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1366910014181915
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám220000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1021022102
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov101000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov540010000
nedovolená rýchlosť jazdy511110399153
Tj %14,17,223,35018,822,516,719,27,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4188278143
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam200020000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky832101010
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2273061023
Tj %6,14,67012,52,507,77,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2273061023
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch2292211034
Tj %6,15,94,733,32,12,5011,59,8
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky210000010
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke310001001
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy220000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)200000020
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva830110003
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke110000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti201100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo211000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1771041121
Tj %4,74,62,308,32,516,77,72,4
- nebezpečné cúvanie1271021100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby100010000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby400010021
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1678010000
Tj %4,44,618,602,10000
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa504010000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty303000000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke220000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke101000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia550000000
nesprávne odbočovanie1381040000
Tj %3,65,32,308,30000
- neopatrné odbočovanie110000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo101000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1170040000
nesprávna jazda cez križovatku1271011002
Tj %3,34,62,302,12,5004,9
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1060011002
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste211000000
nesprávny spôsob jazdy702102002
Tj %1,904,716,705004,9
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky702102002
nesprávne predchádzanie410001002
Tj %1,10,70002,5004,9
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo110000000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe100001000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo100000001
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky100000001