Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Celkom2897535259259345443265429362
porušenie povinnosti vodiča12032589496160155114172154
Tj %41,548,236,337,146,4354340,142,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1511144220
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1024232757614212788148136
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám1101011242
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie100100000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla100000010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča494511138710
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov611011011
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou34741022540
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní421001000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla101000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov56105796955
- zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov110000000
nedovolená rýchlosť jazdy4354951603857428751
Tj %159,219,723,21112,915,820,314,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3203537463143305741
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu400003100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam36543132162
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky6781010659118
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať310001010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad300101010
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci200001010
nesprávne otáčanie a cúvanie1883815242719163217
Tj %6,57,15,89,37,84,367,54,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní1131021130
- nebezpečné cúvanie1093012581491912
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby2911882351
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby35411081344
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach300101010
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100010000
nesprávna jazda cez križovatku1683625182618161712
Tj %5,86,79,76,97,54,1643,3
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste123251916201213810
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2655151252
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1760115130
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde100000010
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd101000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky160199268514916
Tj %5,53,63,50,81,719,25,32,14,4
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa69461044545
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty2000029333
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke1410127102
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke19000015211
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1201008300
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia26142022015
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami11623761519111322
Tj %44,32,72,34,34,34,236,1
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu11623761519111322
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1151711101115101922
Tj %43,24,23,93,23,43,84,46,1
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky911201022
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1120030123
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy520000012
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)1822117212
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva4554564498
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke410001011
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom100000100
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti511000012
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1733212222
nesprávny spôsob jazdy941018691611177
Tj %3,21,96,92,32,63,64,241,9
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky86101768167157
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania801010420
nesprávne odbočovanie85217781421313
Tj %2,93,92,72,72,33,20,833,6
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy300011010
- neopatrné odbočovanie1120014031
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo210000010
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo100000001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo641667692711
- nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane220000000
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo201000010
nesprávne predchádzanie56649108784
Tj %1,91,11,53,52,91,82,61,91,1
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo400010120
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní401002100
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo500100211
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní1541441010
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe501201001
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo400003001
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky1011221120
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo400020200
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky410000021
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr100010000